مرکز تحقیقات بیماری های شغلی و طب کار، اولین مجری برگزارکننده ی آموزش های الکترونیکی تخصصی طب کار ویژه کلیه اعضای محترم جامعه پزشکی کشور

لیزر

برنامه آموزشی: مقدمه ای بر اصول لیزر و انواع آن

نوع برنامه: الکترونیکی

آموزش مداوم

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

سنجش

برنامه آموزشی: کمیت‏ها، یکاها، و دستگاه‏های سنجش

نوع برنامه: الکترونیکی

انتخاب پزشکان دارای صلاحیت حرفه ای معاینه پرتوکاران

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

یونسار

برنامه آموزشی: پرتوهای یونساز

نوع برنامه: الکترونیکی

انتخاب پزشکان دارای صلاحیت حرفه ای معاینه پرتوکاران

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

ارزیابی و مدیریت سلامت پرتوکاران منابع تابش

برنامه آموزشی: منابع تابش

نوع برنامه: الکترونیکی

انتخاب پزشکان دارای صلاحیت حرفه ای معاینه پرتوکاران

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

اصول حفاظت در برابر اشعه و قوانين و مقررات

برنامه آموزشی: اصول حفاظت در برابر اشعه و قوانين و مقررات

نوع برنامه: الکترونیکی

انتخاب پزشکان دارای صلاحیت حرفه ای معاینه پرتوکاران

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

انرژی اتمی

برنامه آموزشی: جنبه های پزشکی و اخلاقی حوادث پرتویی

نوع برنامه: الکترونیکی

انتخاب پزشکان دارای صلاحیت حرفه ای معاینه پرتوکاران

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

 MRI مباني فيزيکي مقدماتی تصويربرداري به روش

برنامه آموزشی: مباني فيزيکي مقدماتی تصويربرداري به روش MRI

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

پوکی استخوان

برنامه آموزشی: خود مراقبتی پوکی استخوان

نوع برنامه: الکترونیکی

امتیاز : آموزش ضمن خدمت کارکنان - رایگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

کوله پشتی

برنامه آموزشی: کوله پشتی سالم

نوع برنامه: الکترونیکی

امتیاز : آموزش ضمن خدمت کارکنان - رایگان

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

رایانه

برنامه آموزشی: سلامتی در پست های کاری رایانه ای

نوع برنامه: الکترونیکی

آموزش مداوم

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

رادیولوژی

برنامه آموزشی: رادیولوژی مداخله ای در بیماریهای قلبی و عروقی

نوع برنامه: الکترونیکی

در حال اخذ مجوز

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

laser

برنامه آموزشی: بررسی اثرات بیولوژیکی لیزر وحفاظت در برابر آن

نوع برنامه: الکترونیکی

در حال اخذ مجوز

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

دوره جدید

مهارت اول

برنامه آموزشی: مهارت اول ICDL : مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

مهارت دوم

برنامه آموزشی: مهارت دوم ICDL : به­ کارگیری کامپیوتر و مدیریت فایل­ها (Windows 7)

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

مهارت سوم

برنامه آموزشی: مهارت سوم ICDL : واژه ­پردازی (Word)

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

مهارت چهارم

برنامه آموزشی: مهارت چهارم ICDL : صفحات گسترده (Excel)

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

مهارت پنجم

برنامه آموزشی: مهارت پنجم ICDL : بانک اطلاعاتی (Access)

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

مهارت ششم

برنامه آموزشی: مهارت ششم ICDL : ارائه مطلب (PowerPoint)

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید

مهارت هفتم

برنامه آموزشی: مهارت هفتم ICDL : اطلاعات و ارتباطات Internet Explorer و Outlook

نوع برنامه: الکترونیکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی گزینه "ادامه" کلیک کنید


پرش خبرنامه

خبرنامه

نشانی پست الکترونیک خود را جهت دریافت اخبار و اطلاعات جدید دوره های آموزشی در کادر زیر وارد نمایید.
پست الکترونیکی